Poniedziałek - Czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 14:00

Zmiany w działaniu oprogramowania od stycznia 2013 roku

VAT-ZD – ulga na złe długi

Od 2013 roku została wprowadzona uproszczona procedura odzyskiwania podatku VAT odprowadzonego od faktur sprzedaży które nie zostały opłacone. Program Fakt wykona wszystkie księgowania automatycznie o ile poprawnie wprowadzi się potrzebne dane.
Dotyczy to wszystkich płatników VAT, z wyjątkiem podatników VAT-MP (kasowych kwartalnych), ponieważ oni płacą VAT dopiero w momencie otrzymania płatności.

Odzyskiwanie VAT od niezapłaconych faktur nie jest obowiązkowe. Jeśli to się zrobi z opóźnieniem albo wcale – nie jest to błędem.

Odzyskanie VAT od niezapłaconej faktury jest możliwe po 150 dniach od upływu terminu płatności. Trzeba takie dokumenty oznakować ręcznie - indywidualnie, albo zbiorczo – wszystkie dokumenty z okresu spełniające założone warunki.

Rozliczenie zwrotu VAT od niezapłaconych dokumentów następuje we wskazanym na fakturze terminie. Dokument jest umieszczany na specjalnym załączniku do deklaracji VAT-7 – VAT-ZD.

Kwoty netto i VAT z faktur są wykazywane na deklaracji VAT-7 po stronie sprzedaży ze znakiem minus (aby zmniejszyć podatek płacony do urzędu).
W rejestrze sprzedaży dokumenty są umieszczane w tabelce jako ostatnie, również ze znakiem minus, a w kolumnie 10 są oznakowane literą Z.
Do oznakowania ręcznego służy przycisk [VAT-ZD] umieszczony w dialogu pod przyciskiem [Więcej] na fakturze.

Zaznaczając dokument podpowiadana jest data korekty – kiedy faktura zostanie umieszczona na deklaracji VAT-ZD. Można ją zmieniać, ale nie wolno wprowadzać daty wcześniejszej niż podpowiadana przez program.
Ponowne kliknięcie w ten przycisk na dokumencie wcześniej przeznaczonym do VAT-ZD powoduje usunięcie daty korekty dokumentu (nie nastąpi ona nigdy). Zbiorcze oznakowanie dokumentów do VAT-ZD jest możliwe w funkcji BFH – Podsumuj obroty i należności. Dla wskazanego okresu, wszystkie faktury sprzedaży które nie zostały opłacone zostają oznakowane jako przeznaczone do VAT-ZD w terminie 150 dni od upływu terminu płatności.

Aby błędnie nie umieszczać na VAT-ZD dokumentów, które były już zapłacone, w firmie powinna być prowadzona ewidencja operacji kasowych i bankowych. Dzięki temu będziemy mieli bieżącą informację – kiedy dany dokument został opłacony.
Taka ewidencja jest potrzebna również do korygowania VAT od niezapłaconych faktur w zakupach. W zakupach korygowanie niezapłaconych faktur jest obowiązkowe, a sankcja za nie skorygowanie w terminie takiej faktury to 30% wysokości podatku VAT.
VAT-MP

Od 2013 roku zmieniły się zasady rozliczania podatku VAT od sprzedaży prowadzonej przez podatników kwartalnych kasowych (dalej nazywanych podatnikami VAT-MP). Nowe zasady są korzystniejsze, ale wymagają większego nakłady pracy potrzebnej do sporządzania dokumentacji księgowej.

Czytaj dalej >

Zmiany 2013

W związku z ogromem zmian jakie weszły w życie z dniem 01 stycznia 2013 roku przygotowaliśmy dla Państwa materiały które pomogą prawidłowo korzystać z oprogramowania Fakt uwzględniając nowe przepisy ustawy...
Czytaj dalej >

VAT i koszt w zakupach

Od 2013 roku zostały wprowadzone sankcje z tytułu niepłacenia faktur po stronie zakupów. Niezapłacone faktury należy wycofać z VAT i z kosztów, a jeśli zostaną one zapłacone w późniejszym terminie- można ponownie je zaliczyć w koszty i odzyskać VAT.


Czytaj dalej >

Korekta kosztu w FK

Od 2013 roku zostały wprowadzone zmiany z zakresu korekty kosztu za faktury niezapłacone (przeterminowane). Niezapłacone faktury należy wycofać z kosztów, przewiduje to ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.


Czytaj dalej >

Pobierz wersję pełną

Pełna dystrybucja programu Fakt w wersji 2020.10e jest przeznaczona dla użytkowników posiadających ważną licencję na użytkowanie programu z datą ważności 10.2020 lub późniejszą.

O nas

Fakt

Firma Fakt powstała w roku 1992 w Gdyni. Od początku działalności nasza firma koncentruje się na tworzeniu pakietu oprogramowania finansowo-księgowego, wspierającego zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami. W ramach naszej działalności prowadzimy szkolenia oraz doradztwo w zakresie oprogramowania produkowanego przez naszą firmę.

 

Kontakt


Fakt
81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2

Tel: 58 622 66 00

E-mail: biuro@fakt.com.pl

Pracujemy w godzinach:
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
piątek: 8:00 - 14:00

partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy
Zamknij

Powiadomienie o danych cookie

Ta strona internetowa korzysta z danych cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej