Poniedziałek - Czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 14:00

Zmiany w działaniu oprogramowania od stycznia 2013 roku

VAT i koszt od niezapłaconych faktur w zakupach

Od 2013 roku zostały wprowadzone sankcje z tytułu niepłacenia faktur po stronie zakupów. Niezapłacone faktury należy wycofać z VAT i z kosztów, a jeśli zostaną one zapłacone w późniejszym terminie- można ponownie je zaliczyć w koszty i odzyskać VAT.
Program Fakt wykonuje takie korekty automatycznie, o ile dane o dokumentach i płatnościach zostaną poprawnie wprowadzone do programu. Każdy dokument zakupowy pod przyciskiem [Więcej] ma podane 2 daty:

  • datę kiedy nastąpi wycofanie dokumentu z kosztów – jeśli nie zostanie zapłacony w tym terminie,
  • datę kiedy nastąpi skorygowanie VAT od tego dokumentu, jeśli nie zostanie do tego czasu opłacony.
To są dwie oddzielne daty, ponieważ VAT i koszt są inaczej korygowane – inaczej jest ustalany termin takiego odliczenia.


1. Zasady korygowania kosztu:

Jeśli nie zapłacimy za fakturę w terminie 30 dni od upływu płatności (w przypadku gdy termin płatności jest równy lub dłuższy niż 60 dni, to 90 dni od daty ujęcia w kosztach) należy taki dokument wycofać z kosztów.
Dokument zakupu, aby został skorygowany przez program musi spełnić 3 warunki:

  • Musi zostać wprowadzona data graniczna – do kiedy należy zapłacić za fakturę, aby nie było potrzeby wykonywania korekty.
  • Faktura nie została jeszcze zapłacona (ani poprzez przycisk [Całość] na dokumencie, ani poprzez wpisanie dokumentów kasowych i bankowych.
  • Zapłata za fakturę nie może być późniejsza niż ostatni dzień miesiąca który rozliczamy. Przykładowo – faktura ze stycznia, dla której datą graniczną jest 15 marca. Jeśli rozliczamy marzec to program sprawdza płatności – czy wpłynęły one przed dniem 30 marca. Jeśli wpłata został dokonana 29 marca, to mimo że 29 marca jest już po terminie, to wpłata nastąpiła jeszcze w tym samym rozliczanym miesiącu. Zamiast wycofywać dokument z kosztów 15 marca (30 dni od terminu płatności) i ponowne wprowadzać go w koszty 29 marca (wtedy została dokonana płatność) to w takim miesiącu program nie wykonuje żadnej z tych operacji – ponieważ dodanie ich do siebie daje zero.
Wszystkie dokumenty korygowane w jednym miesiącu są ujmowane w KPiR jedną łączną kwotą, a w czasie przenoszenia do księgi jest generowany dodatkowy raport ze szczegółowym wykazem korygowanych dokumentów zakupu.
Program zapamiętuje też który dokument był korygowany – jaką kwotą i w którym miesiącu. Taka informacja musi być pamiętana, aby w przypadku zapłacenia za fakturę w późniejszym okresie można było korektę wycofać.
Jeśli w danym miesiącu korekty kosztów są wyższe od kosztów ze “zwykłych” dokumentów to w niektórych kolumnach księgi podsumowanie mogłoby być ujemne. Zgodnie z nowymi przepisami w takich wypadkach kwotę nadwyżki ze znakiem minus trzeba umieścić w kolumnie 8 (inne przychody) z przeciwnym znakiem – na plus. Program automatycznie sprawdza czy nie nastąpiło przekroczenie na minus i odpowiednią kwotę umieszcza w kolumnie 8.


Zapłata za dokument zakupu w miesiącu późniejszym niż miesiąc korekty daje nam prawo ponownego wrzucenia go w koszty.
Należy wprowadzić dokument kasowy lub bankowy z płatnością, ale dokument ten musi być powiązany z konkretnym dokumentem zakupu. Takie powiązanie powstaje automatycznie, gdy wpłatę wprowadzamy z otwartego dokumentu zakupu, lub kiedy wprowadzając dokument kasowy (bankowy) użyjemy przycisku [Szukaj] i wskażemy którego dokumentu dotyczy zapłata.


Przenosząc zakupy do KPiR, od 2013 roku program przegląda wszystkie płatności (w kasie i banku) z bieżącego miesiąca i sprawdza, czy dla dokumentów zakupu, których te płatności dotyczą, były już wykonane korekty. Jeśli tak – to do tej wysokości wykonuje ponowne wrzucenie dokumentu w koszty.
Zmiana przepisów dotycząca korygowania niezapłaconych zakupów w kosztach obowiązuje od 1.01.2013 i dotyczy tylko dokumentów wystawionych w 2013 roku.


2. Zasady korygowania VAT w zakupach:

Termin w którym należy skorygować kwotę VAT od niezapłaconych dokumentów jest dłuższy niż dla korekty kosztu i wynosi 150 dni od terminu płatności.
Uwaga! Niewykonanie takiej korekty w terminie powoduje sankcję karną w wysokości 30% korygowanego podatku.
Jeśli nie zapłacimy za fakturę w terminie 150 dni od upływu płatności, należy taki dokument uwzględnić w deklaracji VAT po stronie zakupów ze znakiem minus. Dokument zakupu, aby został skorygowany przez program musi spełnić 3 warunki:

  • Musi zostać wprowadzona data graniczna – do kiedy należy zapłacić za fakturę, aby nie było potrzeby wykonywania korekty VAT.
  • Faktura nie została jeszcze zapłacona (ani poprzez przycisk [Całość] na dokumencie, ani poprzez wpisanie dokumentów kasowych i bankowych).
  • Zapłata za fakturę nie może być późniejsza niż ostatni dzień miesiąca który rozliczamy. Przykładowo – faktura ze stycznia, dla której datą graniczną jest 15 czerwca. Jeśli rozliczamy czerwiec to program sprawdza płatności – czy wpłynęły one przed dniem 30 czerwca. Jeśli wpłata został dokonana 20 czerwca, to mimo że 20 czerwca jest już po terminie, to wpłata nastąpiła jeszcze w tym samym rozliczanym miesiącu. Zamiast wycofywać dokument z VAT 15 czerwca (150 dni od terminu płatności) i ponowne wprowadzać go do VAT 20 czerwca (wtedy została dokonana płatność) to w takim miesiącu program nie wykonuje żadnej z tych operacji – ponieważ dodanie ich do siebie daje zero.

Oprócz deklaracji VAT-7, na której pokazane są tylko kwoty zbiorcze, korygowane dokumenty są szczegółowo wymienione w rejestrze zakupu. Dla większej czytelności takie korekty na minus są oznaczone jako korekty "A".
Oprócz nich występują jeszcze korekty "B" - to w sytuacji gdy po wykonaniu korekty na minus zapłata zostanie wykonana w późniejszym terminie. Są one ujmowane w deklaracji VAT-7 po stronie zakupów ze znakiem plus. W rejestrze zakupu są one oznaczone w kolumnie 13 jako korekty "B".

Nowe zasady korygowania VAT dotyczą nie tylko dokumentów wystawionych w 2013, ale również tych niezapłaconych dokumentów z 2012 roku, dla których 150 dni od terminu zapłaty upływa w 2013 roku.
Takie dokumenty należy oznakować – uzupełnić dla nich daty upływu terminu pod przyciskiem [Więcej] na dokumencie zakupu.
Jeśli data dla takiej faktury wypadnie np. w lutym 2013 to zostanie ona uwzględniona w rozliczeniu VAT za luty.

Jeśli takich niezapłaconych dokumentów z 2012 jest niewiele – można je oznakować ręcznie – wystarczy wejść w dokument zakupu i go zapisać. Jeśli dokumentów jest więcej i chcemy oznakować je automatycznie – można użyć funkcji Pomoc- Funkcje serwisowe – 31.Oznacz dokumenty... Ta funkcja może też wykonać dodatkową operację – przydatną dla osób które do tej pory w ogóle nie prowadziły ewidencji kasowo-bankowej i chciałyby wszystkie zaległe dokumenty oznakować jako zapłacone.


VAT-MP

Od 2013 roku zmieniły się zasady rozliczania podatku VAT od sprzedaży prowadzonej przez podatników kwartalnych kasowych (dalej nazywanych podatnikami VAT-MP). Nowe zasady są korzystniejsze, ale wymagają większego nakłady pracy potrzebnej do sporządzania dokumentacji księgowej.

Czytaj dalej >

VAT-ZD

Od 2013 roku została wprowadzona uproszczona procedura odzyskiwania podatku VAT odprowadzonego od faktur sprzedaży które nie zostały opłacone (złe długi). Program Fakt wykona wszystkie księgowania automatycznie o ile poprawnie wprowadzi się potrzebne dane.


Czytaj dalej >

Zmiany 2013

W związku z ogromem zmian jakie weszły w życie z dniem 01 stycznia 2013 roku przygotowaliśmy dla Państwa materiały które pomogą prawidłowo korzystać z oprogramowania Fakt uwzględniając nowe przepisy ustawy...
Czytaj dalej >

Korekta kosztu w FK

Od 2013 roku zostały wprowadzone zmiany z zakresu korekty kosztu za faktury niezapłacone (przeterminowane). Niezapłacone faktury należy wycofać z kosztów, przewiduje to ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.


Czytaj dalej >

Pobierz wersję pełną

Pełna dystrybucja programu Fakt w wersji 2020.10e jest przeznaczona dla użytkowników posiadających ważną licencję na użytkowanie programu z datą ważności 10.2020 lub późniejszą.

O nas

Fakt

Firma Fakt powstała w roku 1992 w Gdyni. Od początku działalności nasza firma koncentruje się na tworzeniu pakietu oprogramowania finansowo-księgowego, wspierającego zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami. W ramach naszej działalności prowadzimy szkolenia oraz doradztwo w zakresie oprogramowania produkowanego przez naszą firmę.

 

Kontakt


Fakt
81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2

Tel: 58 622 66 00

E-mail: biuro@fakt.com.pl

Pracujemy w godzinach:
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
piątek: 8:00 - 14:00

partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy
Zamknij

Powiadomienie o danych cookie

Ta strona internetowa korzysta z danych cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej