Poniedziałek - Czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 14:00

Zakup abonamentu na aktualizację oprogramowania Fakt możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym złożeniu zamówienia w sklepie intenetowym dostępnym na stronie fakt.com.pl.

Sprzedaż prowadzona jest wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

  • Konwersja bazy danych do aktualnej wersji programu

   Cena zależy od wielkości bazy danych i zaczyna się od kwoty 300 PLN netto.

   Czytaj więcej >

   Indywidualny kontakt z działem handlowym

   Zamawiam!
  • Moduł Sprzedaż - Magazyn uproszczony

   Moduł Sprzedaż (zakupy, sprzedaż, dok.magazynowe, przelewy, rozliczenie VAT).

   Abonament na pół roku gratis !!!

   Wszystkie wersje programu sprzedawane są w wersjach jednostanowiskowych zabezpieczonych kluczem sprzętowym (pendrive), z możliwością rozszerzenia do wersji wielostanowiskowej. Produkt sprzedawany do użytku tylko dla firmy podanej w zamówieniu.

   Czytaj więcej >

   307.50PLN

   Zamawiam!
  • Moduł Sprzedaż - Magazyn FIFO

   Moduł Sprzedaż (zakupy, sprzedaż, dok.magazynowe, przelewy, rozliczenie VAT).

   Moduł ten umożliwia tworzenie oraz wysyłkę plików JPK do urzędów skarbowych.

   Wszystkie wersje programu sprzedawane są w wersjach jednostanowiskowych zabezpieczonych kluczem sprzętowym (pendrive), z możliwością rozszerzenia do wersji wielostanowiskowej. Produkt sprzedawany do użytku tylko dla firmy podanej w zamówieniu.

   Czytaj więcej >

   608.85PLN

   Zamawiam!
  • Mała Firma (Sprzedaż + Księgowość) - Magazyn uproszczony

   Sprzedaż (zakupy, sprzedaż, dok.magazynowe, przelewy, rozliczenie VAT) + księgowość (dodatkowo Książka Przychodów i Rozchodów, Ryczałt, Środki Trwałe, Właściciele/deklaracja PIT-5).

   Moduł ten umożliwia tworzenie oraz wysyłkę plików JPK do urzędów skarbowych.

   Wszystkie wersje programu sprzedawane są w wersjach jednostanowiskowych zabezpieczonych kluczem sprzętowym (pendrive), z możliwością rozszerzenia do wersji wielostanowiskowej. Produkt sprzedawany do użytku tylko dla firmy podanej w zamówieniu.

   Czytaj więcej >

   608.85PLN

   Zamawiam!
  • Mała Firma (Sprzedaż + Księgowość) - Magazyn FIFO

   Sprzedaż (zakupy, sprzedaż, dok.magazynowe, przelewy, rozliczenie VAT) + księgowość (dodatkowo Książka Przychodów i Rozchodów, Ryczałt, Środki Trwałe, Właściciele/deklaracja PIT-5).

   Moduł ten umożliwia tworzenie oraz wysyłkę plików JPK do urzędów skarbowych.

   Wszystkie wersje programu sprzedawane są w wersjach jednostanowiskowych zabezpieczonych kluczem sprzętowym (pendrive), z możliwością rozszerzenia do wersji wielostanowiskowej. Produkt sprzedawany do użytku tylko dla firmy podanej w zamówieniu.

   Czytaj więcej >

   854.85PLN

   Zamawiam!
  • Płace

   Płace dla 10 pracowników i 10 zleceniobiorców w wersji podstawowej - możliwość rozszerzenia o dowolną liczbę pracowników i zleceniobiorców (Pracownicy i osoby współpracujące, Właściciele).

   Wszystkie wersje programu sprzedawane są w wersjach jednostanowiskowych zabezpieczonych kluczem sprzętowym (pendrive), z możliwością rozszerzenia do wersji wielostanowiskowej. Produkt sprzedawany do użytku tylko dla firmy podanej w zamówieniu.

   Czytaj więcej >

   731.85PLN

   Zamawiam!
  • Kompleksowa Obsługa Rachunkowa Firmy

   Kompleksowa obsługa rachunkowa firmy (zakupy, sprzedaż, dok.magazynowe, przelewy, rozliczenie VAT, dodatkowo Książka Przychodów i Rozchodów, Ryczałt, Środki Trwałe, Właściciele/deklaracja PIT-5, Płace dla 10 pracowników i 10 zleceniobiorców w wersji podstawowej - możliwość rozszerzenia o dowolną liczbę pracowników i zleceniobiorców).

   Moduł ten umożliwia tworzenie oraz wysyłkę plików JPK do urzędów skarbowych.

   Wszystkie wersje programu sprzedawane są w wersjach jednostanowiskowych zabezpieczonych kluczem sprzętowym (pendrive), z możliwością rozszerzenia do wersji wielostanowiskowej. Produkt sprzedawany do użytku tylko dla firmy podanej w zamówieniu. Produkt sprzedawany do użytku tylko dla firmy podanej w zamówieniu.

   Czytaj więcej >

   1100.85PLN

   Zamawiam!
  • Moduł FK - Finanse i Księgowość bez plac i Ksiegi Przychodów i Rozchodów

   Obsługa pełnej księgowości - wszystkie funkcje programu Fakt oraz Księgi Handlowe z wyjątkiem obsługi płac. Cena dla jednego podmiotu.

   Moduł ten umożliwia tworzenie oraz wysyłkę plików JPK do urzędów skarbowych.

   Wszystkie wersje programu sprzedawane są w wersjach jednostanowiskowych zabezpieczonych kluczem sprzętowym (pendrive), z możliwością rozszerzenia do wersji wielostanowiskowej. Produkt sprzedawany do użytku tylko dla firmy podanej w zamówieniu.

   Czytaj więcej >

   1346.85PLN

   Zamawiam!
  • Moduł FK - Finanse i Ksiegowość + płace + mag. FIFO

   Obsługa pełnej księgowości - wszystkie funkcje FK programu Fakt, włącznie z płacami oraz magazynem FIFO. Cena dla jednego podmiotu. Płace dla 10 pracowników i 10 zleceniobiorców w wersji podstawowej - możliwość rozszerzenia o dowolną liczbę pracowników i zleceniobiorców).

   Moduł ten umożliwia tworzenie oraz wysyłkę plików JPK do urzędów skarbowych.

   Wszystkie wersje programu sprzedawane są w wersjach jednostanowiskowych zabezpieczonych kluczem sprzętowym (pendrive), z możliwością rozszerzenia do wersji wielostanowiskowej. Produkt sprzedawany do użytku tylko dla firmy podanej w zamówieniu.

   Czytaj więcej >

   2263.20PLN

   Zamawiam!
  • Moduł FK - Finanse i Ksiegowość + płace + mag. uproszczony

   Obsługa pełnej księgowości - wszystkie funkcje FK programu Fakt, włącznie z płacami oraz magazynem uproszczonym. Cena dla jednego podmiotu. Płace dla 10 pracowników i 10 zleceniobiorców w wersji podstawowej - możliwość rozszerzenia o dowolną liczbę pracowników i zleceniobiorców).

   Moduł ten umożliwia tworzenie oraz wysyłkę plików JPK do urzędów skarbowych.

   Wszystkie wersje programu sprzedawane są w wersjach jednostanowiskowych zabezpieczonych kluczem sprzętowym (pendrive), z możliwością rozszerzenia do wersji wielostanowiskowej. Produkt sprzedawany do użytku tylko dla firmy podanej w zamówieniu.

   Czytaj więcej >

   1961.85PLN

   Zamawiam!
  • Rozszerzenie o moduł FK dla Biur Rachunkowych

   Wszystkie wersje programu sprzedawane są w wersjach jednostanowiskowych zabezpieczonych kluczem sprzętowym (pendrive), z możliwością rozszerzenia do wersji wielostanowiskowej. Produkt sprzedawany do użytku tylko dla firmy podanej w zamówieniu.

   Rozszerzenia dostępne są tylko dla aktualnych (ważnych) licencji.

   Czytaj więcej >

   1961.85PLN

   Zamawiam!
  • Pakiet dla biur rachunkowych - KPiR limit 10 podmiotów z FK

   Kompleksowa obsługa rachunkowa firmy w wersji dla Biur Rachunkowych - limit 10 wpisanych podmiotów z możliwością rozszerzenia (zakupy, sprzedaż, dok.magazynowe, przelewy, rozliczenie VAT, dodatkowo Książka Przychodów i Rozchodów, Ryczałt, FK, Środki Trwałe, Właściciele/deklaracja PIT-5, Płace dla 10 pracowników i 10 zleceniobiorców w wersji podstawowej - możliwość rozszerzenia o dowolną liczbę pracowników i zleceniobiorców).

   Moduł ten umożliwia tworzenie oraz wysyłkę plików JPK do urzędów skarbowych.

   Wszystkie wersje programu sprzedawane są w wersjach jednostanowiskowych zabezpieczonych kluczem sprzętowym (pendrive), z możliwością rozszerzenia do wersji wielostanowiskowej. Produkt sprzedawany do użytku tylko dla firmy podanej w zamówieniu.

   Czytaj więcej >

   3062.70PLN

   Zamawiam!
  • Pełna wersja dla Biur Rachunkowych - KPiR limit 10 podmiotów bez FK

   Kompleksowa obsługa rachunkowa firmy w wersji dla Biur Rachunkowych - limit 10 wpisanych podmiotów z możliwością rozszerzenia (zakupy, sprzedaż, dok.magazynowe, przelewy, rozliczenie VAT, dodatkowo Książka Przychodów i Rozchodów, Ryczałt, Środki Trwałe, Właściciele/deklaracja PIT-5, Płace dla 10 pracowników i 10 zleceniobiorców w wersji podstawowej - możliwość rozszerzenia o dowolną liczbę pracowników i zleceniobiorców).

   Moduł ten umożliwia tworzenie oraz wysyłkę plików JPK do urzędów skarbowych.

   Wszystkie wersje programu sprzedawane są w wersjach jednostanowiskowych zabezpieczonych kluczem sprzętowym (pendrive), z możliwością rozszerzenia do wersji wielostanowiskowej. Produkt sprzedawany do użytku tylko dla firmy podanej w zamówieniu.

   Czytaj więcej >

   1592.85PLN

   Zamawiam!
  • Płace dla biur rachunkowych - limit 10 pracowników i 10 zleceniobiorców

   Limit 10 pracowników i 10 zleceniobiorców w wersji podstawowej - możliwość rozszerzenia o dowolną liczbę pracowników i zleceniobiorców (Pracownicy i osoby współpracujące, Właściciele). Limit 10 obsługiwanych podmiotów - możliwość rozszerzenia liczby obsługiwanych podmiotów.

   Wszystkie wersje programu sprzedawane są w wersjach jednostanowiskowych zabezpieczonych kluczem sprzętowym (pendrive), z możliwością rozszerzenia do wersji wielostanowiskowej. Produkt sprzedawany do użytku tylko dla firmy podanej w zamówieniu.

   Czytaj więcej >

   1223.85PLN

   Zamawiam!
  • Rozszerzenie o moduł Akcyza - Wyroby węglowe

   Umożliwia obsługę sprzedaży wyrobów węglowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, tworzenie dokumentów dostawy wyrobów węglowych, automatyczne obliczanie wysokości podatku akcyzowego i kwoty zwolnionej, przygotowanie i drukowanie gotowej deklaracji AKC-WW, drukowanie zestawienia miesięcznego dokumentów dostaw, ewidencjonowanie towarów akcyzowych, ewidencjonowanie kontrahentów zwolnionych z akcyzy, drukowanie świadectwa jakości paliw stałych.

   Wszystkie wersje programu sprzedawane są w wersjach jednostanowiskowych zabezpieczonych kluczem sprzętowym (pendrive), z możliwością rozszerzenia do wersji wielostanowiskowej. Produkt sprzedawany do użytku tylko dla firmy podanej w zamówieniu.

   Rozszerzenia dostępne są tylko dla aktualnych (ważnych) licencji.

   Czytaj więcej >

   369.00PLN

   Zamawiam!
  • Rozszerzenie o moduł FK

   Rozszerzenie o moduł FK dla klientów obsługujących jeden podmiot. Nie dotyczy klientów posiadających moduł sprzedaż.

   Wszystkie wersje programu sprzedawane są w wersjach jednostanowiskowych zabezpieczonych kluczem sprzętowym (pendrive), z możliwością rozszerzenia do wersji wielostanowiskowej. Produkt sprzedawany do użytku tylko dla firmy podanej w zamówieniu.

   Rozszerzenia dostępne są tylko dla aktualnych (ważnych) licencji.

   Czytaj więcej >

   1346.85PLN

   Zamawiam!
  • Rozszerzenie do modułu dla Biur Rachunkowych (do 10 podmiotów)

   Wszystkie wersje programu sprzedawane są w wersjach jednostanowiskowych zabezpieczonych kluczem sprzętowym (pendrive), z możliwością rozszerzenia do wersji wielostanowiskowej. Produkt sprzedawany do użytku tylko dla firmy podanej w zamówieniu.

   Rozszerzenia dostępne są tylko dla aktualnych (ważnych) licencji.

   Czytaj więcej >

   492.00PLN

   Zamawiam!
  • netFakt - Stanowisko serwerowe / klucz serwerowy

   Rozszerzenie programu Fakt do wersji netFakt. Cena zawiera tylko stanowisko serwerowe.

   Połączenie netFakt wymaga otwarcia jednego portu, domyślnie 3051. W przypadku używania serwera netFakt poza siecią lokalną wymagane jest przekierowanie tego portu.

   Stanowiska klienckie mają dostęp do programu wyłącznie wtedy, gdy uruchomione jest stanowisko serwerowe.

   Wszystkie wersje programu sprzedawane są w wersjach jednostanowiskowych zabezpieczonych kluczem sprzętowym (pendrive), z możliwością rozszerzenia do wersji wielostanowiskowej. Produkt sprzedawany do użytku tylko dla firmy podanej w zamówieniu.

   Funkcjonalność serwera netFakt ważna jest przez 12 miesięcy, po tym czasie wymagana jest aktualizacja kluczy sprzętowych dla usługi netFakt.

   Czytaj więcej >

   615.00PLN

   Zamawiam!
  • Rozszerzenie modułu netFakt o kolejne stanowisko klienckie / klucz kliencki

   Rozszerzenie modułu netFakt o jedno stanowisko klienckie. Wersja dla jednego podmiotu.

   Wszystkie wersje programu sprzedawane są w wersjach jednostanowiskowych zabezpieczonych kluczem sprzętowym (pendrive), z możliwością rozszerzenia do wersji wielostanowiskowej. Produkt sprzedawany do użytku tylko dla firmy podanej w zamówieniu.

   Rozszerzenia dostępne są tylko dla aktualnych (ważnych) licencji.

   Czytaj więcej >

   307.50PLN

   Zamawiam!
  • Rozszerzenie modułu netFakt o kolejne stanowisko klienckie dla Biur Rachunkowych / klucz kliencki

   Rozszerzenie modułu netFakt o jedno stanowisko klienckie. Wersja dla biura rachunkowego.

   Wszystkie wersje programu sprzedawane są w wersjach jednostanowiskowych zabezpieczonych kluczem sprzętowym (pendrive), z możliwością rozszerzenia do wersji wielostanowiskowej. Produkt sprzedawany do użytku tylko dla firmy podanej w zamówieniu.

   Rozszerzenia dostępne są tylko dla aktualnych (ważnych) licencji.

   Czytaj więcej >

   615.00PLN

   Zamawiam!
  • Zwiększenie Limitu Podmiotów - dla Biur Rachunkowych, zwiększenie o 10

   Dopłata dla biur rachunkowych - zwiększenie liczby obsługiwanych podmiotów o 10 (w pakiecie podstawowym dla Biur Rachunkowych można prowadzić księgowość tylko dla 10 podmiotów).

   Wszystkie wersje programu sprzedawane są w wersjach jednostanowiskowych zabezpieczonych kluczem sprzętowym (pendrive), z możliwością rozszerzenia do wersji wielostanowiskowej. Produkt sprzedawany do użytku tylko dla firmy podanej w zamówieniu.

   Czytaj więcej >

   246.00PLN

   Zamawiam!
  • Zwiększenie Limitu Pracowników (umowa o pracę) - zwiększenie o 10

   Zwiększenie limitu o następnych 10 pracowników.

   Wszystkie wersje programu sprzedawane są w wersjach jednostanowiskowych zabezpieczonych kluczem sprzętowym (pendrive), z możliwością rozszerzenia do wersji wielostanowiskowej. Produkt sprzedawany do użytku tylko dla firmy podanej w zamówieniu.

   Czytaj więcej >

   147.60PLN

   Zamawiam!
  • Zwiększenie Limitu Zleceniobiorców (umowa cywilnoprawna) - zwiększenie o 10

   Zwiększenie limitu o następnych 10 zleceniobiorców.

   Wszystkie wersje programu sprzedawane są w wersjach jednostanowiskowych zabezpieczonych kluczem sprzętowym (pendrive), z możliwością rozszerzenia do wersji wielostanowiskowej. Produkt sprzedawany do użytku tylko dla firmy podanej w zamówieniu.

   Czytaj więcej >

   147.60PLN

   Zamawiam!
  • lanFakt - Stanowisko serwerowe (klucz) + dwa stanowiska klienckie

   Pierwsze rozszerzenie

   Rozszerzenie programu Fakt do wersji lanFakt. Cena zawiera stanowisko serwerowe oraz 2 stanowiska klienckie.

   Wszystkie wersje programu sprzedawane są w wersjach jednostanowiskowych zabezpieczonych kluczem sprzętowym (pendrive), z możliwością rozszerzenia do wersji wielostanowiskowej. Produkt sprzedawany do użytku tylko dla firmy podanej w zamówieniu. UWAGA! Po aktualizacji wersji sieciowej Fakta do wersji lan/net Fakt, stara wersja pracy w sieci zostaje wyłączona.

   Czytaj więcej >

   615.00PLN

   Zamawiam!
  • Rozszerzenie wersji sieciowej lanFAKT o kolejne 3 stanowiska

   Rozszerzenie modułu lanFakt o kolejne 3 stanowiska klienckie.

   Wszystkie wersje programu sprzedawane są w wersjach jednostanowiskowych zabezpieczonych kluczem sprzętowym (pendrive), z możliwością rozszerzenia do wersji wielostanowiskowej. Produkt sprzedawany do użytku tylko dla firmy podanej w zamówieniu.

   Rozszerzenia dostępne są tylko dla aktualnych (ważnych) licencji.

   Czytaj więcej >

   307.50PLN

   Zamawiam!
  • webFakt - Stanowisko serwerowe / klucz serwerowy

   Rozszerzenie programu Fakt do wersji webFakt. Cena zawiera tylko stanowisko serwerowe.

   Połączenie webFakt wymaga otwarcia jednego portu, domyślnie 3051. W przypadku używania serwera webFakt poza siecią lokalną wymagane jest przekierowanie tego portu.

   Wszystkie wersje programu sprzedawane są w wersjach jednostanowiskowych zabezpieczonych kluczem sprzętowym (pendrive), z możliwością rozszerzenia do wersji wielostanowiskowej. Produkt sprzedawany do użytku tylko dla firmy podanej w zamówieniu.

   Funkcjonalność serwera webFakt ważna jest przez 12 miesięcy, po tym czasie wymagana jest aktualizacja kluczy dla usługi webFakt.

   Czytaj więcej >

   615.00PLN

   Zamawiam!
  • Rozszerzenie modułu webFakt o kolejne stanowisko klienckie / klucz kliencki

   Rozszerzenie modułu webFakt o jedno stanowisko klienckie. Wersja dla jednego podmiotu.

   Wszystkie wersje programu sprzedawane są w wersjach jednostanowiskowych zabezpieczonych kluczem sprzętowym (pendrive), z możliwością rozszerzenia do wersji wielostanowiskowej. Produkt sprzedawany do użytku tylko dla firmy podanej w zamówieniu.

   Rozszerzenia dostępne są tylko dla aktualnych (ważnych) licencji.

   Czytaj więcej >

   307.50PLN

   Zamawiam!
  • Rozszerzenie modułu webFakt o kolejne stanowisko klienckie dla Biur Rachunkowych / klucz kliencki

   Rozszerzenie modułu webFakt o jedno stanowisko klienckie. Wersja dla biura rachunkowego.

   Wszystkie wersje programu sprzedawane są w wersjach jednostanowiskowych zabezpieczonych kluczem sprzętowym (pendrive), z możliwością rozszerzenia do wersji wielostanowiskowej. Produkt sprzedawany do użytku tylko dla firmy podanej w zamówieniu.

   Rozszerzenia dostępne są tylko dla aktualnych (ważnych) licencji.

   Czytaj więcej >

   615.00PLN

   Zamawiam!
  • Klucz sprzętowy (w przypadku zagubienia)

   W przypadku zakupu nowego klucza sprzętowego poprzedni zostaje dezaktywowany. W przypadku odnalezienia klucza nie będzie można z niego korzystać.

   Czytaj więcej >

   615.00PLN

   Zamawiam!
  • Wymiana klucza sprzętowego (uszkodzonego)

   W przypadku wymiany nowego klucza sprzętowego poprzedni zostaje dezaktywowany. Wydanie nowego klucza sprzętowego następuje po odesłaniu starego klucza. Cena wymiany od 200zł netto.

   Czytaj więcej >

   Indywidualny kontakt z działem handlowym

   Zamawiam!
Niniejsza oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Powyższe ceny są orientacyjne i mogą się zmieniać zależnie od indywidualnych warunków licencji.
Przerwa w aktualizacji nie może być dłuższa niż 24 miesiące. Po tym czasie należy zakupić nową licencję.
Nie obsługujemy odbiorów osobistych.

Masz wątpliwości?

Skontaktuj się z nami i omówimy wszelkie szczegóły.

O nas

Fakt

Firma Fakt powstała w roku 1992 w Gdyni. Od początku działalności nasza firma koncentruje się na tworzeniu pakietu oprogramowania finansowo-księgowego, wspierającego zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami. W ramach naszej działalności prowadzimy szkolenia oraz doradztwo w zakresie oprogramowania produkowanego przez naszą firmę.

 

Kontakt


Fakt
81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2

Tel: 58 622 66 00

E-mail: biuro@fakt.com.pl

Pracujemy w godzinach:
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
piątek: 8:00 - 14:00

partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy
Zamknij

Powiadomienie o danych cookie

Ta strona internetowa korzysta z danych cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej