Poniedziałek - Czwartek: 8:00 - 16:30

Zakup abonamentu na aktualizację oprogramowania Fakt możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym złożeniu zamówienia w sklepie internetowym dostępnym na stronie fakt.com.pl.

Sprzedaż prowadzona jest wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

  • Rozszerzenie o moduł Akcyza - Wyroby węglowe

   Umożliwia obsługę sprzedaży wyrobów węglowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, tworzenie dokumentów dostawy wyrobów węglowych, automatyczne obliczanie wysokości podatku akcyzowego i kwoty zwolnionej, przygotowanie i drukowanie gotowej deklaracji AKC-WW, drukowanie zestawienia miesięcznego dokumentów dostaw, ewidencjonowanie towarów akcyzowych, ewidencjonowanie kontrahentów zwolnionych z akcyzy, drukowanie świadectwa jakości paliw stałych.

   Rozszerzenia dostępne są tylko dla aktualnych (ważnych) licencji.

   Czytaj więcej >

   430.50PLN

   Zamawiam!
  • Moduł Sprzedaż - Magazyn uproszczony

   Moduł Sprzedaż (zakupy, sprzedaż, dok. magazynowe, przelewy, rozliczenie VAT).

   Abonament na pół roku gratis.

   Wersja jednostanowiskowa, zabezpieczona kluczem sprzętowym (pendrive), z możliwością rozszerzenia do wersji wielostanowiskowej. Produkt sprzedawany do użytku tylko dla firmy podanej w zamówieniu.

   Czytaj więcej >

   430.50PLN

   Zamawiam!
  • Moduł Sprzedaż - Magazyn FIFO

   Moduł Sprzedaż (zakupy, sprzedaż, dok. magazynowe, przelewy, rozliczenie VAT).

   Moduł ten umożliwia tworzenie oraz wysyłkę plików JPK do urzędów skarbowych.

   Abonament na rok gratis.

   Wersja jednostanowiskowa, zabezpieczona kluczem sprzętowym (pendrive), z możliwością rozszerzenia do wersji wielostanowiskowej. Produkt sprzedawany do użytku tylko dla firmy podanej w zamówieniu.

   Czytaj więcej >

   608.85PLN

   Zamawiam!
  • Mała Firma (Sprzedaż + Księgowość) - Magazyn uproszczony

   Sprzedaż (zakupy, sprzedaż, dok.magazynowe, przelewy, rozliczenie VAT) + księgowość (dodatkowo Książka Przychodów i Rozchodów, Ryczałt, Środki Trwałe, Właściciele/deklaracja PIT-5).

   Moduł ten umożliwia tworzenie oraz wysyłkę plików JPK do urzędów skarbowych.

   Abonament na rok gratis.

   Wersja jednostanowiskowa, zabezpieczona kluczem sprzętowym (pendrive), z możliwością rozszerzenia do wersji wielostanowiskowej. Produkt sprzedawany do użytku tylko dla firmy podanej w zamówieniu.

   Czytaj więcej >

   608.85PLN

   Zamawiam!
  • Mała Firma (Sprzedaż + Księgowość) - Magazyn FIFO

   Sprzedaż (zakupy, sprzedaż, dok.magazynowe, przelewy, rozliczenie VAT) + księgowość (dodatkowo Książka Przychodów i Rozchodów, Ryczałt, Środki Trwałe, Właściciele/deklaracja PIT-5).

   Moduł ten umożliwia tworzenie oraz wysyłkę plików JPK do urzędów skarbowych.

   Abonament na rok gratis.

   Wersja jednostanowiskowa, zabezpieczona kluczem sprzętowym (pendrive), z możliwością rozszerzenia do wersji wielostanowiskowej. Produkt sprzedawany do użytku tylko dla firmy podanej w zamówieniu.

   Czytaj więcej >

   854.85PLN

   Zamawiam!
  • Płace

   Płace dla 10 pracowników i 10 zleceniobiorców w wersji podstawowej - możliwość rozszerzenia o dowolną liczbę pracowników i zleceniobiorców (Pracownicy i osoby współpracujące, Właściciele).

   Abonament na rok gratis.

   Wersja jednostanowiskowa, zabezpieczona kluczem sprzętowym (pendrive), z możliwością rozszerzenia do wersji wielostanowiskowej. Produkt sprzedawany do użytku tylko dla firmy podanej w zamówieniu.

   Czytaj więcej >

   854.85PLN

   Zamawiam!
  • Kompleksowa Obsługa Rachunkowa Firmy

   Kompleksowa obsługa rachunkowa firmy (zakupy, sprzedaż, dok.magazynowe, przelewy, rozliczenie VAT, dodatkowo Książka Przychodów i Rozchodów, Ryczałt, Środki Trwałe, Właściciele/deklaracja PIT-5, Płace dla 10 pracowników i 10 zleceniobiorców w wersji podstawowej - możliwość rozszerzenia o dowolną liczbę pracowników i zleceniobiorców).

   Moduł ten umożliwia tworzenie oraz wysyłkę plików JPK do urzędów skarbowych.

   Abonament na rok gratis.

   Wersja jednostanowiskowa, zabezpieczona kluczem sprzętowym (pendrive), z możliwością rozszerzenia do wersji wielostanowiskowej. Produkt sprzedawany do użytku tylko dla firmy podanej w zamówieniu.

   Czytaj więcej >

   1223.85PLN

   Zamawiam!
  • Rozszerzenie o moduł FK dla Biur Rachunkowych

   Rozszerzenia dostępne są tylko dla aktualnych (ważnych) licencji.

   Czytaj więcej >

   2084.85PLN

   Zamawiam!
  • Rozszerzenie o moduł FK

   Rozszerzenie o moduł FK dla klientów obsługujących jeden podmiot. Nie dotyczy klientów posiadających moduł sprzedaż.

   Rozszerzenia dostępne są tylko dla aktualnych (ważnych) licencji.

   Czytaj więcej >

   1592.85PLN

   Zamawiam!
  • Moduł FK - Finanse i Księgowość bez plac i Ksiegi Przychodów i Rozchodów

   Obsługa pełnej księgowości - wszystkie funkcje programu Fakt oraz Księgi Handlowe z wyjątkiem obsługi płac. Cena dla jednego podmiotu.

   Moduł ten umożliwia tworzenie oraz wysyłkę plików JPK do urzędów skarbowych.

   Abonament na rok gratis.

   Wersja jednostanowiskowa, zabezpieczona kluczem sprzętowym (pendrive), z możliwością rozszerzenia do wersji wielostanowiskowej. Produkt sprzedawany do użytku tylko dla firmy podanej w zamówieniu.

   Czytaj więcej >

   1592.85PLN

   Zamawiam!
  • Pakiet dla biur rachunkowych - KPiR limit 10 podmiotów z FK

   Kompleksowa obsługa rachunkowa firmy w wersji dla Biur Rachunkowych - limit 10 wpisanych podmiotów z możliwością rozszerzenia (zakupy, sprzedaż, dok.magazynowe, przelewy, rozliczenie VAT, dodatkowo Książka Przychodów i Rozchodów, Ryczałt, FK, Środki Trwałe, Właściciele/deklaracja PIT-5, Płace dla 10 pracowników i 10 zleceniobiorców w wersji podstawowej - możliwość rozszerzenia o dowolną liczbę pracowników i zleceniobiorców).

   Moduł ten umożliwia tworzenie oraz wysyłkę plików JPK do urzędów skarbowych.

   Wersja jednostanowiskowa, zabezpieczona kluczem sprzętowym (pendrive), z możliwością rozszerzenia do wersji wielostanowiskowej. Produkt sprzedawany do użytku tylko dla firmy podanej w zamówieniu.

   Czytaj więcej >

   3308.70PLN

   Zamawiam!
  • Moduł FK - Finanse i Ksiegowość + płace + mag. FIFO

   Obsługa pełnej księgowości - wszystkie funkcje FK programu Fakt, włącznie z płacami oraz magazynem FIFO. Cena dla jednego podmiotu. Płace dla 10 pracowników i 10 zleceniobiorców w wersji podstawowej - możliwość rozszerzenia o dowolną liczbę pracowników i zleceniobiorców).

   Moduł ten umożliwia tworzenie oraz wysyłkę plików JPK do urzędów skarbowych.

   Abonament na rok gratis.

   Wersja jednostanowiskowa, zabezpieczona kluczem sprzętowym (pendrive), z możliwością rozszerzenia do wersji wielostanowiskowej. Produkt sprzedawany do użytku tylko dla firmy podanej w zamówieniu.

   Czytaj więcej >

   2693.70PLN

   Zamawiam!
  • Moduł FK - Finanse i Ksiegowość + płace + mag. uproszczony

   Obsługa pełnej księgowości - wszystkie funkcje FK programu Fakt, włącznie z płacami oraz magazynem uproszczonym. Cena dla jednego podmiotu. Płace dla 10 pracowników i 10 zleceniobiorców w wersji podstawowej - możliwość rozszerzenia o dowolną liczbę pracowników i zleceniobiorców).

   Moduł ten umożliwia tworzenie oraz wysyłkę plików JPK do urzędów skarbowych.

   Abonament na rok gratis.

   Wersja jednostanowiskowa, zabezpieczona kluczem sprzętowym (pendrive), z możliwością rozszerzenia do wersji wielostanowiskowej. Produkt sprzedawany do użytku tylko dla firmy podanej w zamówieniu.

   Czytaj więcej >

   2275.50PLN

   Zamawiam!
  • Pełna wersja dla Biur Rachunkowych - KPiR limit 10 podmiotów bez FK

   Kompleksowa obsługa rachunkowa firmy w wersji dla Biur Rachunkowych - limit 10 wpisanych podmiotów z możliwością rozszerzenia (zakupy, sprzedaż, dok.magazynowe, przelewy, rozliczenie VAT, dodatkowo Książka Przychodów i Rozchodów, Ryczałt, Środki Trwałe, Właściciele/deklaracja PIT-5, Płace dla 10 pracowników i 10 zleceniobiorców w wersji podstawowej - możliwość rozszerzenia o dowolną liczbę pracowników i zleceniobiorców).

   Moduł ten umożliwia tworzenie oraz wysyłkę plików JPK do urzędów skarbowych.

   Abonament na rok gratis.

   Wersja jednostanowiskowa, zabezpieczona kluczem sprzętowym (pendrive), z możliwością rozszerzenia do wersji wielostanowiskowej. Produkt sprzedawany do użytku tylko dla firmy podanej w zamówieniu.

   Czytaj więcej >

   1838.85PLN

   Zamawiam!
  • Rozszerzenie do modułu dla Biur Rachunkowych (do 10 podmiotów)

   Rozszerzenia dostępne są tylko dla aktualnych (ważnych) licencji.

   Czytaj więcej >

   738.00PLN

   Zamawiam!
  • netFakt - Stanowisko serwerowe / klucz serwerowy

   Rozszerzenie programu Fakt do wersji netFakt. Cena zawiera tylko stanowisko serwerowe.

   Połączenie netFakt wymaga otwarcia jednego portu, domyślnie 3051. W przypadku używania serwera netFakt poza siecią lokalną wymagane jest przekierowanie tego portu.

   Stanowiska klienckie mają dostęp do programu wyłącznie wtedy, gdy uruchomione jest stanowisko serwerowe.

   Funkcjonalność serwera netFakt ważna jest przez 12 miesięcy, po tym czasie wymagana jest aktualizacja kluczy sprzętowych dla usługi netFakt.

   Czytaj więcej >

   615.00PLN

   Zamawiam!
  • Rozszerzenie modułu netFakt o kolejne stanowisko klienckie / klucz kliencki

   Rozszerzenie modułu netFakt o jedno stanowisko klienckie. Wersja dla jednego podmiotu.

   Rozszerzenia dostępne są tylko dla aktualnych (ważnych) licencji.

   Czytaj więcej >

   307.50PLN

   Zamawiam!
  • Rozszerzenie modułu netFakt o kolejne stanowisko klienckie dla Biur Rachunkowych / klucz kliencki

   Rozszerzenie modułu netFakt o jedno stanowisko klienckie. Wersja dla biura rachunkowego.

   Rozszerzenia dostępne są tylko dla aktualnych (ważnych) licencji.

   Czytaj więcej >

   615.00PLN

   Zamawiam!
  • Zwiększenie Limitu Podmiotów - dla Biur Rachunkowych, zwiększenie o 10

   Dopłata dla biur rachunkowych - zwiększenie liczby obsługiwanych podmiotów o 10 (w pakiecie podstawowym dla Biur Rachunkowych można prowadzić księgowość tylko dla 10 podmiotów).

   Wersja jednostanowiskowa, zabezpieczona kluczem sprzętowym (pendrive), z możliwością rozszerzenia do wersji wielostanowiskowej. Produkt sprzedawany do użytku tylko dla firmy podanej w zamówieniu.

   Czytaj więcej >

   369.00PLN

   Zamawiam!
  • Płace dla biur rachunkowych - limit 10 pracowników i 10 zleceniobiorców

   Limit 10 pracowników i 10 zleceniobiorców w wersji podstawowej - możliwość rozszerzenia o dowolną liczbę pracowników i zleceniobiorców (Pracownicy i osoby współpracujące, Właściciele). Limit 10 obsługiwanych podmiotów - możliwość rozszerzenia liczby obsługiwanych podmiotów.

   Abonament na rok gratis.

   Wersja jednostanowiskowa, zabezpieczona kluczem sprzętowym (pendrive), z możliwością rozszerzenia do wersji wielostanowiskowej. Produkt sprzedawany do użytku tylko dla firmy podanej w zamówieniu.

   Czytaj więcej >

   1592.85PLN

   Zamawiam!
  • Zwiększenie Limitu Pracowników (umowa o pracę) - zwiększenie o 10

   Zwiększenie limitu o następnych 10 pracowników.

   Wersja jednostanowiskowa, zabezpieczona kluczem sprzętowym (pendrive), z możliwością rozszerzenia do wersji wielostanowiskowej. Produkt sprzedawany do użytku tylko dla firmy podanej w zamówieniu.

   Czytaj więcej >

   184.50PLN

   Zamawiam!
  • lanFakt - Stanowisko serwerowe (klucz) + dwa stanowiska klienckie

   Pierwsze rozszerzenie

   Rozszerzenie programu Fakt do wersji lanFakt. Cena zawiera stanowisko serwerowe oraz 2 stanowiska klienckie.

   UWAGA! Po aktualizacji wersji sieciowej Fakta do wersji lan/net Fakt, stara wersja pracy w sieci zostaje wyłączona.

   Czytaj więcej >

   615.00PLN

   Zamawiam!
  • Rozszerzenie wersji sieciowej lanFAKT o kolejne 3 stanowiska

   Rozszerzenie modułu lanFakt o kolejne 3 stanowiska klienckie.

   Rozszerzenia dostępne są tylko dla aktualnych (ważnych) licencji.

   Czytaj więcej >

   307.50PLN

   Zamawiam!
  • Konwersja bazy danych do aktualnej wersji programu

   Usługa dla klientów którzy posiadają bazę z programu Fakt w wersji nie aktualizowanej ponad 24 miesiące i chcą ja przenieść do najnowszej wersji programu.
   W przypadku regularnego aktualizowania programu baza danych jest konwertowana automatycznie.
   Cena zależy od wielkości bazy danych i zaczyna się od kwoty 300 PLN netto.

   Czytaj więcej >

   Indywidualny kontakt z działem handlowym

   Zamawiam!
  • webFakt - Stanowisko serwerowe / klucz serwerowy

   Rozszerzenie programu Fakt do wersji webFakt. Cena zawiera tylko stanowisko serwerowe.

   Połączenie webFakt wymaga otwarcia jednego portu, domyślnie 3051. W przypadku używania serwera webFakt poza siecią lokalną wymagane jest przekierowanie tego portu.

   Funkcjonalność serwera webFakt ważna jest przez 12 miesięcy, po tym czasie wymagana jest aktualizacja kluczy dla usługi webFakt.

   Czytaj więcej >

   615.00PLN

   Zamawiam!
  • Rozszerzenie modułu webFakt o kolejne stanowisko klienckie / klucz kliencki

   Rozszerzenie modułu webFakt o jedno stanowisko klienckie. Wersja dla jednego podmiotu.

   Rozszerzenia dostępne są tylko dla aktualnych (ważnych) licencji.

   Czytaj więcej >

   307.50PLN

   Zamawiam!
  • Rozszerzenie modułu webFakt o kolejne stanowisko klienckie dla Biur Rachunkowych / klucz kliencki

   Rozszerzenie modułu webFakt o jedno stanowisko klienckie. Wersja dla biura rachunkowego.

   Rozszerzenia dostępne są tylko dla aktualnych (ważnych) licencji.

   Czytaj więcej >

   615.00PLN

   Zamawiam!
  • Klucz sprzętowy (w przypadku zagubienia)

   W przypadku zakupu nowego klucza sprzętowego poprzedni zostaje dezaktywowany. W przypadku odnalezienia klucza nie będzie można z niego korzystać.

   Czytaj więcej >

   615.00PLN

   Zamawiam!
  • Zwiększenie Limitu Zleceniobiorców (umowa cywilnoprawna) - zwiększenie o 10

   Zwiększenie limitu o następnych 10 zleceniobiorców.

   Wersja jednostanowiskowa, zabezpieczona kluczem sprzętowym (pendrive), z możliwością rozszerzenia do wersji wielostanowiskowej. Produkt sprzedawany do użytku tylko dla firmy podanej w zamówieniu.

   Czytaj więcej >

   184.50PLN

   Zamawiam!
  • Wymiana klucza sprzętowego (uszkodzonego)

   W przypadku wymiany nowego klucza sprzętowego poprzedni zostaje dezaktywowany. Wydanie nowego klucza sprzętowego następuje po odesłaniu starego klucza. Cena wymiany od 200zł netto.

   Czytaj więcej >

   Indywidualny kontakt z działem handlowym

   Zamawiam!
  • Rozszerzenie o moduł FIFO

   Rozszerzenia dostępne są tylko dla aktualnych (ważnych) licencji.

   Czytaj więcej >

   430.50PLN

   Zamawiam!
  • Formuły z Pakietem Mobilności

   Formuły płacowe zawierające możliwość rozliczania kierowców zgodnie z Pakietem Mobilności w obecnej wersji programu. Pakiet mobilności dogrywany jest do Państwa formuł. Po wgraniu nie wolno zmieniać formuł. Musi mieć utworzony schemat płac.

   Zamówienie dla 1 firmy

   Czytaj więcej >

   738.00PLN

   Zamawiam!
Niniejsza oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Powyższe ceny są orientacyjne i mogą się zmieniać zależnie od indywidualnych warunków licencji.
Przerwa w aktualizacji nie może być dłuższa niż 24 miesiące. Po tym czasie należy zakupić nową licencję.
Nie obsługujemy odbiorów osobistych.

Masz wątpliwości?

Skontaktuj się z nami i omówimy wszelkie szczegóły.

Msgid:
NIP:

O nas

Fakt

Firma Fakt powstała w roku 1992 w Gdyni. Od początku działalności nasza firma koncentruje się na tworzeniu pakietu oprogramowania finansowo-księgowego, wspierającego zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami. W ramach naszej działalności prowadzimy szkolenia oraz doradztwo w zakresie oprogramowania produkowanego przez naszą firmę.

 

Kontakt


Fakt
81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2

Tel: 58 622 66 00

E-mail: biuro@fakt.com.pl

Pracujemy w godzinach:
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30

close img Zamknij

Powiadomienie o danych cookie

Ta strona internetowa korzysta z danych cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej