Poniedziałek - Czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 14:00

Zmiany w działaniu oprogramowania od stycznia 2013 roku

Rozliczanie sprzedaży przez podatników VAT-MP

Od 2013 roku zmieniły się zasady rozliczania podatku VAT od sprzedaży prowadzonej przez podatników kwartalnych kasowych (dalej nazywanych podatnikami VAT-MP). Nowe zasady są korzystniejsze, ale wymagają większego nakłady pracy potrzebnej do sporządzania dokumentacji księgowej.
Odprowadzanie VAT od sprzedaży jest zależne od tego czy dana faktura została zapłacona przez odbiorcę. Dopiero w momencie sprzedaży odprowadza się VAT (umieszcza się go na VAT-7), ale jest jeden wyjątek – jeśli odbiorcą jest osoba nie będąca aktywnym płatnikiem VAT, to po 180 dniach podatek należy odprowadzić - niezależnie od tego zapłata wpłynęła czy nie.


Program Fakt pozwala na automatyczne rozliczanie VAT od faktur sprzedaży. W tym celu używa 3 sposobów, aby ustalić od której faktury należy odprowadzić podatek VAT, a od której nie. W rejestrze sprzedaży w kolumnie 10 są one oznaczone literami A, B lub C. Dla podatnika VATMP nie ma czegoś takiego jak “zwykłe” odprowadzanie podatku VAT – musi być to jedna z metod opisanych poniżej:


Sposób A

Ewidencję płatności można prowadzić w programie w sposób uproszczony – kliknąć [Całość] lub wpisać z reki kwotę jaka została zapłacona przez odbiorcę już w momencie wystawienia faktury.
Program potraktuje takie faktury jako zapłacone w momencie wystawienia i uwzględni je w rozliczeniu VAT w tym samym miesiącu. Na wydruku rejestru sprzedaży w kolumnie 10 pojawi się litera A. Aby najlepiej wyliczyć podatek VAT do odprowadzenia należałoby prowadzić ewidencję kasową i bankową. Sposób A jest wprowadzony dla tych użytkowników, którzy chcą prowadzić rozliczenia w sposób bardzo uproszczony. Niestety powoduje to większe ryzyko pomyłki w obliczeniach – nie wolno dokumentu oznaczać jako zapłacony przyciskiem całość w innym kwartale niż kwartał w którym faktura została wystawiona.
Jeśli oznakujemy dokument przyciskiem [Całość] nie w momencie wystawienia faktury ale np. w kolejnym kwartale – podatek nie zostanie odprowadzony nigdy.


Sposób B

Jeśli upłynęło 180 dni od momentu wystawienia faktury, a odbiorca nie był płatnikiem VAT, to nie można dłużej czekać - podatek od takiej faktury należy obowiązkowo odprowadzić. Program umieści takie faktury na deklaracji VAT-7, a w rejestrze sprzedaży będą one oznaczone literą B w kolumnie 10. Jeśli pełna zapłata nastąpiła we wcześniejszym kwartale – taki dokument nie zostanie już uwzględniony (VAT już był raz odprowadzony). Jeśli w poprzednich kwartałach została wprowadzona częściowa zapłata – tylko pozostała, nieopłacona cześć faktury zostanie uwzględniona. Jeśli zapłata jednak wpłynie z opóźnieniem – w tym samym kwartale w którym minęło 180 dni albo później – takie zdarzenie nie zostanie uwzględnione ani na deklaracji VAT, ani w rejestrze sprzedaży.
Informacja czy odbiorca faktury jest płatnikiem VAT czy nie - jest w danych kontrahenta. Na zakładce „Dane kontrahenta” należy zaznaczyć [x] Płatnik VAT – jeśli jest płatnikiem czynnym VAT i limit 180 dni go nie dotyczy. Dla odbiorców – osób fizycznych to zaznaczenie powinno być puste.


Sposób C

Jeśli dokument sprzedaży był rozliczany za pomocą dokumentów kasowych lub bankowych - jesteśmy w stanie dokładnie określić moment zapłaty, a co za tym idzie moment odprowadzania podatku VAT. Program przegląda wszystkie dokumenty kasowe i bankowe z bieżącego kwartału, sprawdza których dokumentów zakupu dotyczą.
W momencie otrzymania zapłaty za fakturę (dokumentem kasowym lub bankowym) następuje odprowadzenie podatku na deklaracji VAT, a dokument zostaje oznakowany w rejestrze sprzedaży w kolumnie 10 literą C. Dokument nie zostanie uwzględniony jeśli w poprzednim lub bieżącym kwartale upłynęło 180 dni od wystawienia faktury a odbiorca nie jest płatnikiem VAT.
Od 2013 została też wprowadzona deklaracja VAT-ZD (złe długi), która służy do odzyskania VAT zapłaconego do US wcześniej, ale dotyczącego faktur za które nie wpłynęła zapłata. Ta deklaracja NIE DOTYCZY podatników VAT-MP.
Nie ma natomiast żadnej możliwości, aby w przypadku faktury sprzedaży za którą nie wpłynęła zapłata zmniejszyć przychód (a co za tym idzie podatek PIT) – tu przepisy nie uległy zmianie.
Zmiany 2013

W związku z ogromem zmian jakie weszły w życie z dniem 01 stycznia 2013 roku przygotowaliśmy dla Państwa materiały które pomogą prawidłowo korzystać z oprogramowania Fakt uwzględniając nowe przepisy ustawy...
Czytaj dalej >

VAT-ZD

Od 2013 roku została wprowadzona uproszczona procedura odzyskiwania podatku VAT odprowadzonego od faktur sprzedaży które nie zostały opłacone (złe długi). Program Fakt wykona wszystkie księgowania automatycznie o ile poprawnie wprowadzi się potrzebne dane.


Czytaj dalej >

VAT i koszt w zakupach

Od 2013 roku zostały wprowadzone sankcje z tytułu niepłacenia faktur po stronie zakupów. Niezapłacone faktury należy wycofać z VAT i z kosztów, a jeśli zostaną one zapłacone w późniejszym terminie- można ponownie je zaliczyć w koszty i odzyskać VAT.


Czytaj dalej >

Korekta kosztu w FK

Od 2013 roku zostały wprowadzone zmiany z zakresu korekty kosztu za faktury niezapłacone (przeterminowane). Niezapłacone faktury należy wycofać z kosztów, przewiduje to ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.


Czytaj dalej >

Pobierz wersję pełną

Pełna dystrybucja programu Fakt w wersji 2020.10e jest przeznaczona dla użytkowników posiadających ważną licencję na użytkowanie programu z datą ważności 10.2020 lub późniejszą.

O nas

Fakt

Firma Fakt powstała w roku 1992 w Gdyni. Od początku działalności nasza firma koncentruje się na tworzeniu pakietu oprogramowania finansowo-księgowego, wspierającego zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami. W ramach naszej działalności prowadzimy szkolenia oraz doradztwo w zakresie oprogramowania produkowanego przez naszą firmę.

 

Kontakt


Fakt
81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2

Tel: 58 622 66 00

E-mail: biuro@fakt.com.pl

Pracujemy w godzinach:
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
piątek: 8:00 - 14:00

partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy
Zamknij

Powiadomienie o danych cookie

Ta strona internetowa korzysta z danych cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej