Poniedziałek - Czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 14:00

Zmiany w działaniu oprogramowania od stycznia 2013 roku

Korekta kosztu w FK

Od 2013 roku zostały wprowadzone zmiany z zakresu korekty kosztu za faktury niezapłacone (przeterminowane). Niezapłacone faktury należy wycofać z kosztów, przewiduje to ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Program Fakt wykonuje takie korekty automatycznie, o ile dane o dokumentach i płatnościach zostaną poprawnie wprowadzone do programu oraz zostanie odpowiednio skonfigurowany moduł FK.

Każdy dokument zakupowy pod przyciskiem [Więcej] ma podane 2 daty:

  • datę kiedy nastąpi wycofanie dokumentu z kosztów – jeśli nie zostanie zapłacony w tym terminie,
  • datę kiedy nastąpi skorygowanie VAT od tego dokumentu, jeśli nie zostanie do tego czasu opłacony.
To są dwie oddzielne daty, ponieważ VAT i koszt są inaczej korygowane – inaczej jest ustalany termin takiego odliczenia.

Zasady korygowania kosztu

Jeśli nie zapłacimy za fakturę w terminie 30 dni od upływu płatności (w przypadku gdy termin płatności jest równy lub dłuższy niż 60 dni, to 90 dni od daty ujęcia w kosztach) należy taki dokument wycofać z kosztów.
Dokument zakupu, aby został skorygowany przez program musi spełnić 3 warunki:

  • Musi zostać wprowadzona data graniczna – do kiedy należy zapłacić za fakturę, aby nie było potrzeby wykonywania korekty.
  • Faktura nie może być zapłacona (ani poprzez przycisk [Całość] na dokumencie, ani poprzez wpisanie dokumentów kasowych i bankowych.
  • Zapłata za fakturę nie może być późniejsza niż ostatni dzień miesiąca który rozliczamy. Przykładowo – faktura ze stycznia, dla której datą graniczną jest 15 marca. Jeśli rozliczamy marzec to program sprawdza płatności – czy wpłynęły one przed dniem 30 marca. Jeśli wpłata został dokonana 29 marca, to mimo że 29 marca jest już po terminie, to wpłata nastąpiła jeszcze w tym samym rozliczanym miesiącu. Zamiast wycofywać dokument z kosztów 15 marca (30 dni od terminu płatności) i ponowne wprowadzać go w koszty 29 marca (wtedy została dokonana płatność) to w takim miesiącu program nie wykonuje żadnej z tych operacji – ponieważ dodanie ich do siebie daje zero.

Moduł FK został dostosowany do tych zmian. Aby poprawnie go skonfigurować trzeba w wybranych powiązaniach zakupu (Opcje -> opcje FK -> Powiązania) dodać dodatkowe konto, na które program ma przeksięgować kwoty wynikające z faktur jeżeli dokument nie zostanie zapłacony we wcześniej przytoczonych terminach.

Program w dacie korekty kosztu dokona przeksięgowania na konta wskazane przez użytkownika a po zapłaceniu dokumentu w przyszłości dokona księgowania odwrotnego.

Płatności za dokumenty należy ewidencjonować przez okno 0.Kasa i bank. Dokumenty kasowe i bankowe powinny być powiązane z fakturami w historii rozrachunków z kontrahentem (Informacje o kontrahencie -> F3.Historia) lub jeżeli jest to możliwe powiązane z dokumentem już na etapie wprowadzanie przelewu luby wypłaty gotówkowej przez przycisk "F5 Szukanie dokumentu" Program dokonuje korekty kosztu w księdze dodatkowym dokumentem "KK" i takim samym dokumentem wykona księgowanie odwrotne (ponowne zaliczenie do kosztu w miesiącu zapłaty).

Należy pamiętać, że korekty kosztów wynikające ze zmian przepisów dotyczą tylko kosztów podatkowych, w związku z tym trzeba pamiętać aby konta, na których ewidencjonujemy skorygowane dokumenty były powiązane ze sprawozdawczością tylko do odpowiednich pozycji RZiS natomiast nie były powiązane z deklaracją CIT lub PIT (Opcje -> Opcje FK -> Definicje RZiS/Dane do PIT lub CIT).VAT-MP

Od 2013 roku zmieniły się zasady rozliczania podatku VAT od sprzedaży prowadzonej przez podatników kwartalnych kasowych (dalej nazywanych podatnikami VAT-MP). Nowe zasady są korzystniejsze, ale wymagają większego nakłady pracy potrzebnej do sporządzania dokumentacji księgowej.

Czytaj dalej >

VAT-ZD

Od 2013 roku została wprowadzona uproszczona procedura odzyskiwania podatku VAT odprowadzonego od faktur sprzedaży które nie zostały opłacone (złe długi). Program Fakt wykona wszystkie księgowania automatycznie o ile poprawnie wprowadzi się potrzebne dane.


Czytaj dalej >

VAT i koszt w zakupach

Od 2013 roku zostały wprowadzone sankcje z tytułu niepłacenia faktur po stronie zakupów. Niezapłacone faktury należy wycofać z VAT i z kosztów, a jeśli zostaną one zapłacone w późniejszym terminie- można ponownie je zaliczyć w koszty i odzyskać VAT.


Czytaj dalej >

Zmiany 2013

W związku z ogromem zmian jakie weszły w życie z dniem 01 stycznia 2013 roku przygotowaliśmy dla Państwa materiały które pomogą prawidłowo korzystać z oprogramowania Fakt uwzględniając nowe przepisy ustawy...
Czytaj dalej >

Pobierz wersję pełną

Pełna dystrybucja programu Fakt w wersji 2020.10e jest przeznaczona dla użytkowników posiadających ważną licencję na użytkowanie programu z datą ważności 10.2020 lub późniejszą.

O nas

Fakt

Firma Fakt powstała w roku 1992 w Gdyni. Od początku działalności nasza firma koncentruje się na tworzeniu pakietu oprogramowania finansowo-księgowego, wspierającego zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami. W ramach naszej działalności prowadzimy szkolenia oraz doradztwo w zakresie oprogramowania produkowanego przez naszą firmę.

 

Kontakt


Fakt
81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2

Tel: 58 622 66 00

E-mail: biuro@fakt.com.pl

Pracujemy w godzinach:
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
piątek: 8:00 - 14:00

partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy
Zamknij

Powiadomienie o danych cookie

Ta strona internetowa korzysta z danych cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej