Poniedziałek - Czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 14:00

Tworzenie Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK)

W celu wygenerowania Jednolitego Pliku Kontrolnego - należy wybrać w programie Fakt:

E. Deklaracje i JPK → J. JPK

Pokaże się wówczas następujący dialog:

Od stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT będą zobowiązani wysyłać CO MIESIĄC pliki JPK_VAT (Rejestry zakupu i sprzedaży).

W celu utworzenia pliku JPK_VAT w formie dokumentu elektronicznego do wysyłki należy:

 1. wybrać:
  1. Po lewej stronie w ramce "Typ pliku JPK" punkt 4. JPK_VAT – Rejestry zakupu i sprzedaży – OBOWIĄZKOWE
  2. Po prawej stronie w ramce "Rodzaj zestawienia" – e-Dokument → zostanie utworzony plik JPK_VAT gotowy do przesłania do MF (przy wyborze "Podgląd skrócony" lub "Podgląd pełny" program Fakt przygotuje wydruk ilustrujący zawartość przygotowywanego pliku JPK)
 2. wcisnąć F9. Wykonaj.

Plik JPK_VAT pokaże się wówczas w oknie Dokumenty elektroniczne (można później wrócić do tego okna przez E. Deklaracje i JPK → E. Dokumenty elektroniczne)

Wysyłanie Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK)

W oknie Dokumenty elektroniczne można podpisać plik JPK_VAT i wysłać go na serwer Ministerstwa Finansów.

Na początku radzimy podświetlić utworzony plik JPK_VAT i wcisnąć przycisk "Sprawdź poprawność" - znajduje się on przy dolnej lewej krawędzi okna Dokumenty elektroniczne. Nastąpi wówczas sprawdzenie czy struktura pliku JPK jest prawidłowa i czy są uzupełnione wszystkie wymagane pola. Jeśli plik jest prawidłowy - pokaże się napis: Plik poprawny.

Kolejnym krokiem jest podpisanie pliku JPK - można to zrobić za pomocą:

Przed wysłaniem pliku JPK należy upewnić się czy mamy wybrany właściwy serwer Ministerstwa Finansów - w prawym górnym rogu okna „Dokumenty elektroniczne.”

Poprzez przycisk „Ustawienia” można dokonać zmiany serwera MF. Na serwer TESTOWY – można wysłać próbne pliki – bez żadnych konsekwencji. Trzeba jednak pamiętać, żeby zmienić serwer na GŁÓWNY w celu rzeczywistej wysyłki plików JPK do Ministerstwa Finansów.

Po podpisaniu pliku JPK i sprawdzeniu prawidłowości wyboru serwera – należy postępować zgodnie z kierunkiem strzałek w ramce.

Etapy wysyłania dokumentów:

F7. Wyślij → F8. Sprawdź status → F8. Pobierz UPO → F3. Drukuj UPO (Tak samo jak w przypadku deklaracji elektronicznych).

UWAGA!
Pliki JPK_VAT i deklaracje VAT-7 wysyłamy OSOBNO.
Przycisk "Scal JPK_VAT" służy do scalania (połączenia) kilku plików typu JPK_VAT pochodzących z programu Fakt.

Podpisywanie plików JPK Profilem Zaufanym (ePUAP)

 1. Po wygenerowaniu pliku JPK jako e-Dokumentu - pojawi się on w oknie Dokumenty elektroniczne. Plik JPK należy podświetlić i wcisnąć w dolnej lewej części przycisk: "Podpisz ePUAP":
 2. Pojawi się okno "Podpis deklaracji - ePUAP" i automatycznie zostanie wygenerowany i zapisany plik do podpisu - w podanej lokalizacji (zaznaczonej na obrazku czerwoną ramką)

  UWAGA!

  1. Podczas podpisywania pliku JPK Profilem Zaufanym - cały czas pozostawiamy otwarte okno "Podpis deklaracji - ePUAP" w programie Fakt
  2. NAZWA PLIKU DO PODPISU I PLIKU PODPISANEGO MUSZĄ BYĆ JEDNAKOWE !!!
  W praktyce oznacza to, że jeśli po wygenerowaniu pliku do podpisu i przejściu do ePUAP opuścimy w programie Fakt okno „Podpis deklaracji ePUAP” – i ponownie wciśniemy: „Podpisz ePUAP” – utworzy się nowy plik KTÓREGO NAZWA BĘDZIE INNA.
 3. W tym samym oknie wciskamy odnośnik (link) do strony ePUAP (zaznaczony na obrazku zieloną ramką) - spowoduje on otwarcie strony internetowej ePUAP w przeglądarce internetowej, gdzie kierujemy się do zakładki logowania (zaznaczona czerwoną ramką)
 4. Otwiera się strona logowania do Profilu Zaufanego:
 5. Po zalogowaniu - u góry po prawej stronie widać dane właściciela Profilu Zaufanego, a obok po lewej stronie jest zakładka "Moja skrzynka" którą wybieramy.
 6. Wybieramy po lewej stronie zakładkę "Robocze", a następnie wybieramy przycisk "+ Dodaj plik z dysku" i wskazujemy lokalizację na dysku – gdzie został zapisany plik JPK (w programie Fakt w otwartym cały czas oknie "Podpis deklaracji – ePUAP" lokalizacja ta jest wskazana w polu "Plik do podpisu".
 7. Po dodaniu pliku z dysku musimy go jeszcze zapisać w ePUAP i w tym celu wciskamy "Dodaj":
 8. Po zapisaniu pliku klikamy na niego:
 9. Otwiera się kolejne okno w którym w sekcji Podgląd mamy nasz plik do podpisu, a później pod przyciskiem Dodaj odbiorcę jest zapis Dokument nie posiada podpisów elektronicznych - oznacza to, że dokument ten nie jest jeszcze podpisany.
  Obok pliku do podpisu wciskamy przycisk Podpisz
 10. Pokażą się po kolei 2 komunikaty na pierwszym wybieramy Tak, a na drugim Podpisz Profilem Zaufanym.
 11. Otworzy się karta "Podpisywanie dokumentu" w której znajdują się też informacje o Profilu Zaufanym. Po prawej stronie należy wcisnąć: "Podpisz Profilem Zaufanym"
 12. Trzeba autoryzować i podpisać plik JPK.
 13. Po tej operacji – jeśli plik JPK jest już podpisany - pod przyciskiem "Dodaj odbiorcę" są zapisy:
  Wszystkie podpisy prawidłowe
  Podpis prawidłowy – PAN TESTOWY (imię i nazwisko osoby na którą założony jest Profil Zaufany)

  UWAGA!
  Jeśli zapis Podpis prawidłowy – PAN TESTOWY pokaże się dwukrotnie (lub większą ilość razy) – oznacza to że plik JPK został podpisany kilkakrotnie i nie będzie go można w Fakcie wysłać.
 14. Podpisany prawidłowo plik JPK pobieramy – wybierając opcję "Pobierz" w ePUAP.
  Plik JPK zapisze się na komputerze.

  Wracamy do programu Fakt do otwartego cały czas okna "Podpis deklaracji – ePUAP" i wskazujemy zapisany na komputerze podpisany plik JPK.

O nas

Fakt

Firma Fakt powstała w roku 1992 w Gdyni. Od początku działalności nasza firma koncentruje się na tworzeniu pakietu oprogramowania finansowo-księgowego, wspierającego zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami. W ramach naszej działalności prowadzimy szkolenia oraz doradztwo w zakresie oprogramowania produkowanego przez naszą firmę.

 

Kontakt


Fakt
81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2

Tel: 58 622 66 00

E-mail: biuro@fakt.com.pl

Pracujemy w godzinach:
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
piątek: 8:00 - 14:00

partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy
Zamknij

Powiadomienie o danych cookie

Ta strona internetowa korzysta z danych cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej