Poniedziałek - Czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 14:00

Rozliczanie wynagrodzeń obcokrajowców

W związku z trudną sytuacją na rynku pracy coraz częściej użytkownicy programu Fakt lub ich kontrahenci decydują się na zatrudnianie cudzoziemców zadając jednocześnie pytania związane z ich rozliczaniem w programie. Program Fakt umożliwia rozliczanie wynagrodzeń cudzoziemców oraz sporządzanie niezbędnych deklaracji rozliczeniowych.

Podstawowe informacje związane z zatrudnieniem i rozliczaniem cudzoziemców przedstawiamy poniżej.


I Zatrudnienie

Przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065) oraz rozporządzenia wykonawcze.

W chwili obecnej osoby posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii mogą podejmować pracę w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Osoby pochodzące z innych krajów muszą uzyskać zezwolenie na pracę oraz zezwolenie na pobyt na terytorium RP. O zezwolenie na pracę występuje pracodawca do właściwego wojewody, a o zezwolenie na pobyt najczęściej sam cudzoziemiec.

Obywatele 6 krajów: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy mogą wykonywać pracę na zasadzie oświadczenia bez konieczności uzyskania pozwolenia na pracę. Muszą oni posiadać tytuł pobytowy oraz zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy.


II Opodatkowanie

 1. Rozliczanie cudzoziemca wykonującego pracę na podstawie umowy o pracę jest jednakowe jak dla obywateli Polski. Pracodawca w tej sytuacji wydaje pracownikom informacje o rocznych dochodach na druku PIT-11.
 2. Rozliczanie umów cywilnoprawnych zawartych z cudzoziemcami zależne jest od ich „miejsca zamieszkania” tj. rezydencji podatkowej.
  1. rozliczanie umów cywilnoprawnych na zasadach ogólnych, stosuje się dla osób mających miejsce zamieszkania na terytorium RP, które posiadają tzw. status rezydenta.
   Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium RP uważa się osobę fizyczną, która:
   • posiada na terytorium RP „ośrodek interesów życiowych”
   • przebywa na terytorium RP dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.
   Przy rozliczaniu w/w dochodów pracodawca wydaje pracownikom również PIT-11
  2. Zatrudniając pracowników, którzy nie mają na terytorium RP miejsca zamieszkania (z podatkowego punktu widzenia posiadają status nierezydenta) należy rozliczać ich dochody na zasadach określonych w art. 29 ustawy o PIT, potrącając podatek w formie ryczałtu w wysokości 20%. Przy tym sposobie rozliczania wynagrodzeń informacje o dochodach uwzględnia się na informacji IFT-1, IFT-1/R.

III.Podleganie ubezpieczeniom

Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie uzależniają objęcia polskimi ubezpieczeniami od posiadanego obywatelstwa, miejsca zamieszkania czy pobytu. Istotny jest fakt zawarcia umowy (umowa o pracę, umowa zlecenie) oraz wykonywania pracy w ramach tych umów na terenie Polski.

O nas

Fakt

Firma Fakt powstała w roku 1992 w Gdyni. Od początku działalności nasza firma koncentruje się na tworzeniu pakietu oprogramowania finansowo-księgowego, wspierającego zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami. W ramach naszej działalności prowadzimy szkolenia oraz doradztwo w zakresie oprogramowania produkowanego przez naszą firmę.

 

Kontakt


Fakt
81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2

Tel: 58 622 66 00

E-mail: biuro@fakt.com.pl

Pracujemy w godzinach:
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
piątek: 8:00 - 14:00

partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy
Zamknij

Powiadomienie o danych cookie

Ta strona internetowa korzysta z danych cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej