Poniedziałek - Czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 14:00

W wersji 2022.07h przywrócono możliwość pobierania kursów walut z NBP

Najważniejsze zmiany 1/42Przywrócono ograniczanie składki zdrowotnej w 2021 na zestawieniu podatkowym dla właściciela [DLG] oraz na deklaracjach PIT-5/L.
Najważniejsze zmiany 2/42Poprawiono pokazywanie limitu 8.700 z zapłaconych w 2022 składek ZUS zdrowotnych od dochodu na graficznym zestawieniu do PIT-5L u dla podatnika liniowego.
Najważniejsze zmiany 3/42Poprawiono eksport do programu Płatnik (pozycja 5 w sekcji X oraz pozycja 7 w sekcji XI na ZUS RCA).
Najważniejsze zmiany 4/42Poprawiono ograniczanie składki zdrowotnej dla umów zleceń.
Najważniejsze zmiany 5/42Poprawiono sprawdzanie limitu składki zdrowotnej dla podatku liniowego, w przypadku wystąpienia osoby współpracującej.
Najważniejsze zmiany 6/42Poprawiono odliczanie składki zdrowotnej w latach poprzednich.
Najważniejsze zmiany 7/42Poprawiono przeliczanie podstawy do składki zdrowotnej dla ryczałtu w przypadku wystąpienia korekty kosztów.
Najważniejsze zmiany 8/42Poprawiono błąd powodujący jednoczesne odliczanie składek zdrowotnych w KPiR oraz w PIT-5L.
Najważniejsze zmiany 9/42Poprawiono wykazywanie podstawy do składki zdrowotnej - dla podatku liniowego oraz zasad ogólnych.
Najważniejsze zmiany 10/42Poprawiono przenoszenie składki zdrowotnej w koszty przy podatku liniowym - składki za okres 12.2021 - 05.2022 (płacone z miesięcznym przesunięciem) są zaliczane do kosztów w czerwcu ...
Najważniejsze zmiany 11/42Poprawiono odliczanie od przychodu dobrowolnie nadpłaconej składki zdrowotnej w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego (przy parametrze C378 ustawionym na wartość 1).
Najważniejsze zmiany 12/42Poprawiono wykazywanie kwoty składki zdrowotnej na deklaracji PIT-11(27) oraz PIT-11(28).
Najważniejsze zmiany 13/42Poprawiono przenoszenie na druk ZUS RCA podstawy do składki zdrowotnej dla właściciela.
Najważniejsze zmiany 14/42Rozszerzono sprawdzanie limitu do rozliczenia składki zdrowotnej w kosztach o kwotę składek dla osoby współpracującej.
Najważniejsze zmiany 15/42Dodano możliwość skorygowania podstawy składki zdrowotnej obliczone przez program o dowolną kwotę - dla ryczałtu, podatku liniowego lub zasad ogólnych.
Najważniejsze zmiany 16/42Poprawiono sprawdzanie limitu składki zdrowotnej.
Najważniejsze zmiany 17/42Poprawiono generowanie załącznika ORD-ZU do korekty deklaracji PIT4-R(12) za 2021.
Najważniejsze zmiany 18/42Poprawiono pokazywanie kwoty zmniejszenia podatku po przekroczeniu progu podatkowego na wydrukach Listy płac i Karty wynagrodzeń pracownika.
Najważniejsze zmiany 19/42Poprawiono podwójne księgowanie zdrowotnego za 06.2022 w lipcu w KPiR.
Najważniejsze zmiany 20/42Poprawiono pokazywanie daty zawarcia umowy z NFZ na ZUA w przypadku zmiany zawarcia umowy z NFZ.
Najważniejsze zmiany 21/42Dodano możliwość wyłączenia pomniejszania przychodu przez ryczałtwca w trakcie roku (dopiero na rozliczeniu rocznym).
Najważniejsze zmiany 22/42Dodano możliwość pomniejszenia przychodu przez ryczałtowca o nadpłaty składek zdrowotnych (na odpowiedzialność użytkownika, przepisy prawdopodobnie nie pozwalają na to).
Najważniejsze zmiany 23/42Zmieniono podstawę składki zdrowotnej dla osoby współpracującej od 07.2022, nawet jeśli wypłata za 06.2022 wypłacona w następnym miesiącu,
Najważniejsze zmiany 24/42Dodano dla ryczałtowca możliwość odliczenia nadpłaconych kwot składek ZUS zdrowotnych w ramach limitu 50% zapłaconych składek.
Najważniejsze zmiany 25/42Zaktualizowano pobieranie kursów walut z NBP po zmianie na serwerze NBP.
Najważniejsze zmiany 26/42Przywrócono przenoszenie na PIT-5 korekty kosztów (A).
Najważniejsze zmiany 27/42Poprawiono generowanie JPK_EWP dla faktur zaliczkowych i pro-forma.
Najważniejsze zmiany 28/42Zmieniono zasady wliczania składki zdrowotnej w koszty podatników rozliczanych liniowo. Składka za 12.2021 wchodzi w koszty w 07.2022 łącznie ze składkami za 01-06.2022.
Najważniejsze zmiany 29/42Poprawiono generowanie załącznika CIT/WZ do deklaracji CIT-8 za 2021.
Najważniejsze zmiany 30/42Poprawione pokazywanie składek ZUS na raporcie z obliczeń podstawy składki zdrowotnej właściciela.
Najważniejsze zmiany 31/42Poprawiono obliczanie kwoty wolnej od podatku w wynagrodzeniu za 05.2022 gdy wypłata dla pracownika w następnym miesiącu.
Najważniejsze zmiany 32/42Poprawiono uwzględnianie ustawień właściciela przy obliczeniach do PIT-5.
Najważniejsze zmiany 33/42Poprawiono wykazywanie składki zdrowotnej w pozycji 109 na druku PIT-11(28) za 2022.
Najważniejsze zmiany 34/42Poprawiono naliczanie kwoty podatku wg. stawki 12% dla pracowników rozliczających się ze współmałżonkiem.
Najważniejsze zmiany 35/42Dodano nowe zasady wyliczania wynagrodzeń obowiązujące od lipca 2022 roku (znika ulga dla klasy średniej oraz liczenie "wg rozporządzenia", zmiana podstawowej stawki podatku z 17 na 12%...
Najważniejsze zmiany 36/42Dodano kolumnę " data wpisania" do wykazu umów ze zleceniobiorca [DHH].
Najważniejsze zmiany 37/42Dodano nowy wygląd wzorów wydruku dla środków trwałych.
Najważniejsze zmiany 38/42Wprowadzono limitowane odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w koszty (lub bezpośrednio na PIT-5) dla przedsiębiorcy liniowego - 8700 rocznie.
Najważniejsze zmiany 39/42Składka zdrowotna umieszczona w KPiR jest oznakowana - od którego właściciela pochodzi. Program może dla każdego z współwłaścicieli liczyć tylko składkę zdrowotną w koszty, pom...
Najważniejsze zmiany 40/42Zmieniono podstawy naliczania składek dla osób współpracujących.
Najważniejsze zmiany 41/42Zmieniono wygląd wydruku faktur VAT marża.
Najważniejsze zmiany 42/42Zaktualizowano druk PIT-2(8) obowiązujący w 2022.

Czytaj więcej >

Najważniejsze zmiany 1/6Wprowadzono możliwość rozliczania składki zdrowotnej w kosztach dla każdego właściciela osobno.
Najważniejsze zmiany 2/6Uzupełniono nowe stawki odsetek.
Najważniejsze zmiany 3/6Dodano drukowanie numeru TIN na wzorcu Faktura HTML - podstawowa.
Najważniejsze zmiany 4/6Zwiększono pole opis na wydruku dokumentu PK.
Najważniejsze zmiany 5/6Zmieniono nazwy wydruków generowanych do plików PDF.
Najważniejsze zmiany 6/6Poprawiono wydruk deklaracji VAT-9M.

Czytaj więcej >

Wersja demonstracyjna zawiera wszystkie moduły i funkcjonalność oferowane przez wersję pełną i jest przeznaczona jedynie do celów testowych.

Czytaj więcej >

Czym jest program Fakt?

Program Fakt służy do prowadzenia kompleksowej obsługi rachunkowej firmy.
Obsługa programu jest czytelna a proces instalacji zautomatyzowany.
Dlatego można go zainstalować i nauczyć się obsługiwać samodzielnie - bez pomocy informatyka/wdrożeniowca.
Również późniejsza pomoc techniczna odbywa się zdalnie. Czas kwarantanny nie jest dla naszych użytkowników żadną przeszkodą.

> Poznaj nasze możliwości

Fakt monitor

Aktualności

  • Sprawdzanie statusu VAT podatnika

    W chwili obecnej występują utrudnienia w korzystaniu z API sprawdzenia statusu podmiotu w VAT. Oficjalny komunikat na stronie MF Link

  • Polski Ład 2.0

    Jest dostępna najnowsza wersja programu Fakt (2022.07) zawierająca zmiany Polski Ład 2.0 obowiązujące od 1.07.2022.

Sprzedaż prowadzona jest wyłącznie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
Nie obsługujemy odbiorów osobistych.
netFakt

Moduł programu netFakt umożliwia komfortową pracę na odległość. Teraz, nie wydając wiele na drogie rozwiązania serwerowe oraz ich utrzymanie, mogą Państwo w prosty sposób korzystać z Fakta w dowolnym miejscu.

Czytaj więcej

e-Deklaracje

Program Fakt wspiera generowanie oraz wysyłanie e-Deklaracji, zarówno wymagających podpisu kwalifikowanego jak również podpisu przy użyciu danych autoryzujących. Z poziomu programu można pobrać i wydrukować druk UPO.

Czytaj więcej

Aktualizacje

Program jest na bieżąco uaktualniany, aby zachować zgodność ze zmieniającymi się przepisami. Do programu są stale dodawane nowe funkcje zwiększające jego możliwości. Istnieje również opcja zamówienia funkcjonalności dopasowanej pod konkretnego użytkownika.

Pomoc

Dzięki doświadczonemu zespołowi księgowych oraz informatyków, jesteśmy w stanie zapewnić szybką i skuteczną pomoc telefoniczną na terenie całej Polski.


Kontakt >

Nie trać czasu na eksperymenty!

Postaw na sprawdzone rozwiązania! Przejdź do naszego sklepu internetowego i zamów potrzebne moduły programu Fakt.

O nas

Fakt

Firma Fakt powstała w roku 1992 w Gdyni. Od początku działalności nasza firma koncentruje się na tworzeniu pakietu oprogramowania finansowo-księgowego, wspierającego zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami. W ramach naszej działalności prowadzimy szkolenia oraz doradztwo w zakresie oprogramowania produkowanego przez naszą firmę.

 

Kontakt


Fakt
81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2

Tel: 58 622 66 00

E-mail: biuro@fakt.com.pl

Pracujemy w godzinach:
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
piątek: 8:00 - 14:00

partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy partenrzy
Zamknij

Powiadomienie o danych cookie

Ta strona internetowa korzysta z danych cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej