Poniedziałek - Czwartek: 8:00 - 16:30

Od 1.01.2024 obowiązują nowe ceny abonamentów i oprogramowania.

Najważniejsze zmiany 1/23Poprawiono pokazywanie kosztów składek zdrowotnych u wspólników na PIT-B do PIT-36L.
Najważniejsze zmiany 2/23Dodano funkcję miesięcznej zmiany zwolnienia z VAT-u pod Opcje - Parametry ogólne.
Najważniejsze zmiany 3/23Poprawiono wykazywanie kwoty w polu 193 na załączniku CIT-8/O.
Najważniejsze zmiany 4/23Poprawiono wykazywanie kodu 405 i 131 na świadectwie pracy.
Najważniejsze zmiany 5/23Uaktualniono komunikat o weryfikacji poprawności dla plików JPK pod Deklaracje i JPK - Sprawdź poprawność.
Najważniejsze zmiany 6/23Poprawione wykazywanie zaliczek podatku na deklaracji PIT-28, gdy w trakcie roku zaliczki uzględniały odliczenia składek ZUS, a w rozliczeniu rocznym nie uwzględniały.
Najważniejsze zmiany 7/23Jeśli w KPiR składki zdrowotne nie były przydzielone do indywidualnych właścicieli (nie są na fioletowo), to niepotrzebnie pomniejszały podstawę składki zdrowotnej.
Najważniejsze zmiany 8/23Poprawiono przenoszenie składki zdrowotnej właścicieli do FK. Czasami kwota nie była zaokrąglona i powstawały groszowe różnice w obrotach.
Najważniejsze zmiany 9/23Jeśli w KPiR składki ZUS i zdrowotne nie były przydzielone do indywidualnych właścicieli (nie są na fioletowo), to niepotrzebnie pomniejszały podstawę składki zdrowotnej. Zostało t...
Najważniejsze zmiany 10/23Uaktualnione oznakowanie deklaracji PIT-36(31) - zmiana wersji schemy na 2-0E.
Najważniejsze zmiany 11/23Dodano możliwość generowania zestawienia Zestawienia - Pracownicy - Zestawienie list płac (DHW) tylko dla umów zleceń.
Najważniejsze zmiany 12/23Dodano możliwość zapisu wielu e-deklaracji do plików jednocześnie.
Najważniejsze zmiany 13/23Dodano możliwość generowania potwierdzenia sald w formacie HTML.
Najważniejsze zmiany 14/23Dodano blokadę generowania deklaracji Deklaracje i JPK->ZUS->Dane do programu Płatnik (EZR) w przypadku, gdy część danych nie była uzupełniona.
Najważniejsze zmiany 15/23Dodano chronologiczne sortowanie przerw na świadectwie pracy.
Najważniejsze zmiany 16/23Dodano na PIT-28(26) za 2023 możliwość ręcznego uzupełnienia poz nr. 97 (pod "więcej").
Najważniejsze zmiany 17/23Przywrócono drukowanie dokumentów kasowych w walucie.
Najważniejsze zmiany 18/23Poprawiono wykazywanie składki zdrowotnej (opcja - zdrowotne właścicieli osobno) na PIT-5L pod "Kosztami uzyskania przychodu" w polu "w tym zdrowotne".
Najważniejsze zmiany 19/23Poprawiono wykazywanie różnicy w dochodzie na zestawieniu Zestawienia->Księga->Dochód firmy narastająco (DGI) i deklaracji PIT-36L.
Najważniejsze zmiany 20/23Poprawiono generowanie dokumentów magazynowych na podstawie faktur zakupu w przypadki stawki PCC.
Najważniejsze zmiany 21/23Poprawiono wypełnianie poz 115 na CIT-8(33) za 2023.
Najważniejsze zmiany 22/23Poprawiono wykazywanie kwoty przysługującej do odliczenia ulgi na dzieci na PIT/O(28).
Najważniejsze zmiany 23/23Poprawiono uwzględnianie stawki 17% w wyliczeniu proporcji rocznej dla ryczałtu.

Czytaj więcej >

Najważniejsze zmiany 1/16Poprawiono generowanie pliku z dokumentami zgłoszeniowymi do programu Płatnik.
Najważniejsze zmiany 2/16Poprawiono błąd drukowania KP.
Najważniejsze zmiany 3/16Poprawiono daty obowiązywania deklaracji PIT-4R z 2021/2022r. (wariant 12).
Najważniejsze zmiany 4/16Dodano pole do zwrotu nadpłaty składki zdrowotnej na PIT-36L (poz.28).
Najważniejsze zmiany 5/16Poprawiono generowanie danych zobowiązanego na przelewie do Urzędu Skarbowego.
Najważniejsze zmiany 6/16Poprawione generowanie deklaracji rozliczeniowych dla obcokrajowców - w pierwszej kolejność jako dane identyfikacyjne przyjmowany jest PESEL, a jeśli go nie ma - numer zagranicznego doku...
Najważniejsze zmiany 7/16Zaktualizowano generowanie deklaracji Z-3 zgodnie z najnowszą wersją.
Najważniejsze zmiany 8/16Dodano przenoszenie danych opisowych z poprzedniego roku na deklaracjach rocznych: numer KRS do OPP i dane współmałżonka.
Najważniejsze zmiany 9/16Dodano możliwość wyboru ryczałtu ewidencjonowanego dla najmu prywatnego w roku 2022.
Najważniejsze zmiany 10/16Poprawiono wykazywanie dokumentów zaliczkowych na JPK-FA.
Najważniejsze zmiany 11/16Poprawiono generowanie deklaracji VAT-UEK.
Najważniejsze zmiany 12/16Dodano wykazywanie przychodów na deklaracji CIT-8 jednocześnie w stawkach 19% i 9%.
Najważniejsze zmiany 13/16Dodano wzór wniosku o urlop wychowawczy [DHJA].
Najważniejsze zmiany 14/16Dodano automatyczne rozliczanie korekty proporcji odliczenia VAT za poprzedni rok od nabycia środków trwałych.
Najważniejsze zmiany 15/16Poprawiono różnicę w zaokrągleniach między kwotą brutto a kwotą do zapłaty w niektórych walutach (m.in. CZK).
Najważniejsze zmiany 16/16Zaktualizowano przenoszenie zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej do ewidencji czasu pracy.

Czytaj więcej >

Wersja demonstracyjna zawiera wszystkie moduły i funkcjonalność oferowane przez wersję pełną i jest przeznaczona jedynie do celów testowych.

Czytaj więcej >

  • Opis obrazka slidera
  • Opis obrazka slidera

Czym jest program Fakt?

Program Fakt służy do prowadzenia kompleksowej obsługi rachunkowej firmy.
Obsługa programu jest czytelna a proces instalacji zautomatyzowany.
Dlatego można go zainstalować i nauczyć się obsługiwać samodzielnie - bez pomocy informatyka/wdrożeniowca.
Również późniejsza pomoc techniczna odbywa się zdalnie. Czas kwarantanny nie jest dla naszych użytkowników żadną przeszkodą.

> Poznaj nasze możliwości

Fakt monitor

Aktualności

  • KSeF (Krajowy System e-Faktur) polega na wysyłaniu wystawionych faktur na serwery Ministerstwa Finansów.

    W wersji programu Fakt 2023.10a udostępniamy możliwość wysyłania faktur KSeF w celu zapoznania się z działaniem systemu. W kolejnych wersjach programu sposób obsługi może ulec zmianie - aby usprawnić proces wysyłania i odbierania faktur.

  • Składka zdrowotna za 2022 rok

    Roczne rozliczenie składki zdrowotnej oraz zmiany w liczeniu zasiłku macierzyńskiego są dostępne od wersji 2023.05

Sprzedaż prowadzona jest wyłącznie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
Nie obsługujemy odbiorów osobistych.
netFakt

Moduł programu netFakt umożliwia komfortową pracę na odległość. Teraz, nie wydając wiele na drogie rozwiązania serwerowe oraz ich utrzymanie, mogą Państwo w prosty sposób korzystać z Fakta w dowolnym miejscu.

Czytaj więcej

e-Deklaracje

Program Fakt wspiera generowanie oraz wysyłanie e-Deklaracji, zarówno wymagających podpisu kwalifikowanego jak również podpisu przy użyciu danych autoryzujących. Z poziomu programu można pobrać i wydrukować druk UPO.

Czytaj więcej

Aktualizacje

Program jest na bieżąco uaktualniany, aby zachować zgodność ze zmieniającymi się przepisami. Do programu są stale dodawane nowe funkcje zwiększające jego możliwości. Istnieje również opcja zamówienia funkcjonalności dopasowanej pod konkretnego użytkownika.

Pomoc

Dzięki doświadczonemu zespołowi księgowych oraz informatyków, jesteśmy w stanie zapewnić szybką i skuteczną pomoc telefoniczną na terenie całej Polski.


Kontakt >

Nie trać czasu na eksperymenty!

Postaw na sprawdzone rozwiązania! Przejdź do naszego sklepu internetowego i zamów potrzebne moduły programu Fakt.

O nas

Fakt

Firma Fakt powstała w roku 1992 w Gdyni. Od początku działalności nasza firma koncentruje się na tworzeniu pakietu oprogramowania finansowo-księgowego, wspierającego zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami. W ramach naszej działalności prowadzimy szkolenia oraz doradztwo w zakresie oprogramowania produkowanego przez naszą firmę.

 

Kontakt


Fakt
81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2

Tel: 58 622 66 00

E-mail: biuro@fakt.com.pl

Pracujemy w godzinach:
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30

close img Zamknij

Powiadomienie o danych cookie

Ta strona internetowa korzysta z danych cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej